22. jan, 2016

Hägnträning Agusa hägn

från vänster Pimmen. Pansar. Kitty. Hero,Chica hade redan åkt hem. Detta var en mycket givande dag.