22. jan, 2016

Pansar ca 16 månader och testar Älghägn i Norrland

Han var så duktig att ägaren ville köpa honom av Nathalie <3