22. jan, 2016

Korvgrillning under dagen vid hägnträffar

Mannen i huset här får vara grillmästare vid våra träffar i Agusa hägn, det är viktigt att man även har kul utanför.