RASSA

Koppargläntans Buttercup Rassalilly som vi kallar Rassa. Är den första valpen i kenneln. Hon var ensam valp, därför har vi valt att behålla henne. Rassa har mycket motor. Det skall vara lek och bus.